HÌNH THỨC THANH TOÁN
– Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.
– Thanh toán trước khi giao hàng.
– Chuyển khoản về cửa hàng trước khi giao hàng.
– Giao hàng trước thu tiền sau với khách hàng quen.

TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Đối với khách hàng ở xa vui lòng chuyển khoản trước khi cửa hàng chuyển hàng đi
1. Techcombank Đông Đô , Hà Nội
Nguyễn thị Dung( STK 11023033248018 )
2. Vietcombank Hà Nội
Nguyễn thị Dung (STK 0021000276303 )